۱۸ عضو هیأت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
۱۸ عضو هیأت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
بر اساس رتبه بندی ای که در اکتبر ۲۰۲۳ در پایگاه علمی Elsevier به چاپ رسیده است، از کشور ایران ۲۱۴۱ دانشمند در زمره دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ رشته علمی و ۱۷۶ زیر رشته از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند که نام هجده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در آن مشاهده می‌شود.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، بر اساس رتبه بندی ای که در اکتبر ۲۰۲۳ در پایگاه علمی Elsevier به چاپ رسیده است، از کشور ایران ۲۱۴۱ دانشمند در زمره دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ رشته علمی و ۱۷۶ زیر رشته از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند که نام هجده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در آن مشاهده می‌شود.

اسامی هجده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند به شرح ذیل است:
۱-محسن شیخ الاسلامی
۲-داوود دومیری گنجی
۳-قاسم نجف پور درزی
۴-امیر مدرس
۵-مصطفی رحیم‌نژاد
۶-روح‌الله جماعتی
۷-مجید پیروی
۸-محسن جهانشاهی
۹-مصطفی لشکربلوکی
۱۰-حامد جمشیدی اول
۱۱-علی‌اکبر رنجبر
۱۲-مائده محمدی
۱۳-رضا عابدینی
۱۴-علی‌اکبر عبدوس
۱۵-مفید گرجی
۱۶-جعفر ادبی
۱۷-موسی فرهادی
۱۸-مرتضی قلی‌پور

گفتنی است، این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی طبقه بندی نموده و شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است و در مجموع تقریباً ۲۰۰ هزار دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

دانشگاه