۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند
۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند
فاضل زاده گفت: در سال ۱۴۰۲، ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند که نسبت به سال­ گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش گرذوه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، سید احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه (ISC) گفت: ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس حوزه های کلان پژوهشی فروانی پژوهشگران در حوزه های پزشکی و سلامت ۳۳ درصد، چند رشته ای ۲۳ درصد، مهندسی ۲۰٫۵ درصد، علوم پایه ۱۲ درصد، کشاورزی و محیط زیست ۱۰ درصد و علوم انسانی و اجتماعی ۱٫۷ درصد است.

رئیس مؤسسه ISC بیان داشت: یکی از مهمترین ماموریت­های­ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فراهم آوردن امکان شناسایی و معرفی پژوهشگران پراستناد برتر است. زیرا پژوهشگران پراستناد برتر علمی مهمترین عامل رشد و توسعه نظام‌­های علمی هستند و تعداد موسسات و پژوهشگران پر استناد، از معیارهای مرجعیت علمی در سطح جهان است.

وی افزود: موسسه ISC، آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر جهان در ۲۲ حوزه موضوعی علوم را بر اساس پایگاه شاخص‌­های اساسی علم (ESI) فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد جهان در سال ۲۰۲۳ را استخراج و پایش نموده است. همان طور که در نمودار ۱ قابل مشاهده است، در سال ۱۴۰۲، ۹۳۸ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده­اند که نسبت به سال­ ۱۴۰۱، ۱۲ درصد رشد داشته است. خوشبختانه در طی یک دهه گذشته آمار پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر کشور روند رو به رشدی داشته است.

ایرانی

نمودار ۱٫ فراوانی پژوهشگران پر استناد یک درصد برترجهان با وابستگی سازمانی ایرانی به تفکیک سال

سهم نهادهای علم و فناوری کشور از پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

فاضل زاده گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۴۰ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴۸ درصد از سهم پژوهشگران پراستناد ایرانی را به خود اختصاص داده است. اطلاعات کامل مربوط به وابستگی سازمانی کلان سایر پژوهشگران پراستناد در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱: توزیع فراوانی پژوهشگران پراستناد در وابستگی های سازمانی کلان

ایرانی

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دارای بیشترین تعداد پژوهشگر یک درصد هستند. جدول ۲، سهم هر دانشگاه از تعداد پژوهشگران پر استناد شناسایی شده با وابستگی ایران را نشان می­‌دهد.

ایرانی

ایرانی

ایرانی

نمودار ۲، فراوانی پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان به تفکیک حوزه­های موضوعی شناسایی شده توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) طی سال­های اخیر را نشان می دهد.

ایرانی

در جدول ۴ فراوانی پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر به تفکیک حوزه های کلان پژوهشی نشان داده شده است.

ایرانی

اسامی پژوهشگران پراستناد برتر جهان به تفکیک دانشگاه و حوزه موضوعی در وبگاه موسسه ISC به آدرس https://hcr.isc.ac/ در دسترس می باشد، چنانچه اسم پژوهشگری درج نشده است، می تواند با ارائه مستندات مراتب را به مؤسسه Isc اعلام نماید.