۷ هزار قطعه نیروگاهی در نکا بومی‌سازی شد
۷ هزار قطعه نیروگاهی در نکا بومی‌سازی شد

به‌گزارش تیکنا، حسینعلی تازیکی افزود:با مشارکت فنی، مدیریت و پیگیری اداره ساخت داخل نیروگاه شهیدسلیمی نکا و توانمندی سازندگان داخل کشور، بیش از ۷ هزار و یکصد قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا در سال گذشته بومی سازی شد. وی افزود: در پی تحریم های ظالمانه دشمنان بخصوص در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت تولید […]

به‌گزارش تیکنا، حسینعلی تازیکی افزود:با مشارکت فنی، مدیریت و پیگیری اداره ساخت داخل نیروگاه شهیدسلیمی نکا و توانمندی سازندگان داخل کشور، بیش از ۷ هزار و یکصد قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا در سال گذشته بومی سازی شد.

وی افزود: در پی تحریم های ظالمانه دشمنان بخصوص در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت تولید پایدار برق، ۲۶۱ نوع و به تعداد ۷۱۰۴ قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا با مشارکت متخصصان فنی نیروگاه و همت و ابتکار سازندگان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان داخل کشور از طریق مهندسی معکوس تولید و با موفقیت در نیروگاه نکا نصب و بهره برداری شد.

تازیکی افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا به تعداد بالغ بر ۸۰ هزار عدد در داخل کشور بومی سازی شد.

انتهای پیام/