۵۶ قلم دارو از فرآورده‌های طبیعی تحت پوشش بیمه است
۵۶ قلم دارو از فرآورده‌های طبیعی تحت پوشش بیمه است
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۵۶ قلم دارو از فرآورده‌های طبیعی تحت پوشش بیمه است و تحت پوشش قرار گرفتن چندین داروی دیگر هم جزو برنامه‌های وزارت بهداشت قرار دارد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، نفیسه حسینی یکتا روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: اکنون طب سنتی در ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی آموزش داده می‌شود.

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در مورد بیمه ویزیت تخصصی طب ایرانی را تحت پوشش داریم و سه خدمت هم از خدمات شورای عالی بیمه قابل طرح است که سال آینده سه خدمت دیگر تحت پوشش قرار گیرد. در خصوص سبک زندگی اینکه ادغام طب ایرانی در نظام شبکه و نظام مراقبت سلامت را می‌گوییم، آموزش سبک زندگی به مربیان بهروزی و از سمت آنها به عموم جامعه مورد توجه است، همچنین آموزش به سفیران سلامت که در خانواده‌ها مستقر هستند که به همه دانش‌آموزان مربیان و اولیا راه یابند.

حسینی یکتا همچنین ادامه داد: اکنون مراکز تحقیقات طب سنتی و مراکز آموزشی ۸ دانشکده و ۱۲ گروه طب سنتی ایرانی و همچنین ۱۲ مرکز تحقیقاتی درباره طب سنتی و گیاهان دارویی را داریم که نتیجه تحقیقات سبب شده که سه سال متواری رتبه چهارم تولید علم در حوزه طب‌های مکمل و جایگزین به ایران داده شده و پس از هند، چین و آمریکا این رتبه را برای سومین سال بدست آوردیم.

وی همچنین درباره خانه‌های سنجش و غربالگری دیابت، گفت: سطوح مختلف پیشگیری وجود دارد، غربالگری فشار خون با جدیت انجام شده و ادامه هم دارد، تشخیص بیماران فشار خون است و دفتر ما هم مشارکت دارد. اما ما در نظر داریم با سبک اصلاح سبک زندگی پیشگیری را قبل از بیماری در نظر داریم و هدفگذاری عدم ابتلا به بیماری است و درباره بیماران مبتلا برخی طرح‌های تحقیقاتی اصلاح سبک زندگی توانسته بیماری را کنترل کند.