۴۰ هزار تُن به ظرفیت تولید گوشت کشور اضافه می‌شود
۴۰ هزار تُن به ظرفیت تولید گوشت کشور اضافه می‌شود
احمدی میرقاعد گفت: با اجرای برنامه طرح زنجیره تولید گوشت قرمز ۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، سیاوش احمدی میرقاعد، سرپرست سازمان امور عشایر کشور امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: با اجرای برنامه طرح زنجیره تولید گوشت قرمز ۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

وی از اجرای برنامه ارتقای معیشت جامعه عشایری خبر داد و گفت در این برنامه ۴ طرح مهم اجرا می‌شود که از جمله آن طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در کشور است.

احمدی میرقاعد افزود طرح زنجیره تولید گوشت قرمز ۵ ساله اجرا می‌شود و پیش بینی شده است با اجرای این طرح ۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید گوشت کشور اضافه شود.

وی در توضیح جزئیات این طرح گفت قرار است با اجرای این طرح درآمد عشایر از این محل ۱۱۰ میلیون تومان اضافه شود و ۱۲۴ نفر شغل جدید اضافه خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه زمان پیش بینی شده برای تحقق اهداف این طرح تا پایان سال ۱۴۰۷ است گفت اجرای این طرح حداقل نیاز به ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۹۰۰ میلیارد تومان کمک‌های دولتی دارد.