۳ انتصاب در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفت
۳ انتصاب در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفت
با پیشنهاد سردار محمدیان و حکم سردار رادان ۳ انتصاب در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفت.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، با پیشنهاد سردار محمدیان فرمانده انتظامی پایتخت و حکم سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور ۳ انتصاب در پلیس تهران صورت گرفت.

بر پایه این گزارش سردار محمد معظمی گودرزی به سمت معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی پایتخت، سرهنگ علی قاسم پور به سمت رئیس پلیس پیشگیری پایتخت و سرهنگ مهدی افشاری به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ منصوب شدند.

گفتنی است سردار معظمی گودرزی پیش از این رئیس پلیس پیشگیری پایتخت و سرهنگ قاسم پور نیز مسؤولیت معاون اجرایی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا را برعهده داشتند.