۳۶ مؤسسۀ ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان
۳۶ مؤسسۀ ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان
پژوهشگاه ایرانداک اعلام کرد : ۳۶ مؤسسۀ ایرانی در فهرست سبزترین مؤسسه‌های جهان قرار گرفتند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ میلادی رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار، ۳۶ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند که در میان آن‌ها، «دانشگاه کاشان» در رتبه نخست ملی و ۱۲۶ جهانی است.

بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ میلادی رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار، ۳۶ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند.

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ میلادی رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار، ۳۶ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند که در میان آن‌ها، «دانشگاه کاشان» در رتبه نخست ملی و ۱۲۶ جهانی است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۴۵ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ پایانی جای گرفته بودند. در نمودار زیر روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» ۱۱۸۳ مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شده‌اند. «گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار مؤسسه‌های آموزش عالی جهان راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در گونۀ خود یگانه و ابزاری برای آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به چالش‌های زیست‌محیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش و پژوهش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای سنجش مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند. داده‌های «گرین‌متریک» برای ارزیابی مؤسسه‌ها، از پرسشنامه‌ای است که برای آن‌ها می‌فرستد. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های ارزیابی آمده است.

جدول ۱٫ امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» سال ۲۰۲۳ میلادی

نام مؤسسه امتیاز

کل

رتبه

ملی

رتبه

جهانی

دانشگاه کاشان ۸۲۰۰ ۱ ۱۲۶
دانشگاه الزهرا (س) ۸۰۲۵ ۲ ۱۶۴
دانشگاه زنجان ۷۹۹۰ ۳ ۱۷۲
دانشگاه محقق اردبیلی ۷۸۹۵ ۴ ۱۹۳
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۷۸۵۰ ۵ ۱۹۶
دانشگاه رازی ۷۸۰۰ ۶ ۲۰۳
دانشگاه تربیت مدرس ۷۰۲۵ ۷ ۳۵۸
دانشگاه یزد ۶۸۷۵ ۸ ۳۸۷
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ۶۷۱۰ ۹ ۴۲۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۴۳۵ ۱۰ ۴۸۴
دانشگاه حکیم سبزواری ۶۳۳۰ ۱۱ ۵۱۷
دانشگاه مازندران ۶۲۵۵ ۱۲ ۵۳۹
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۶۲۵۵ ۱۳ ۵۴۰
دانشگاه هرمزگان ۶۰۵۵ ۱۴ ۵۸۶
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۶۰۰۵ ۱۵ ۵۹۸
دانشگاه کردستان ۵۶۹۰ ۱۶ ۶۶۵
دانشگاه خلیج فارس ۵۴۸۰ ۱۷ ۶۹۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵۴۴۰ ۱۸ ۷۰۸
دانشگاه صنعتی اراک ۵۴۲۰ ۱۹ ۷۱۵
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۵۳۱۵ ۲۰ ۷۳۶
دانشگاه ارومیه ۵۰۱۵ ۲۱ ۷۸۴
دانشگاه میبد ۵۰۰۵ ۲۲ ۷۸۷
دانشگاه تهران ۴۹۸۵ ۲۳ ۷۹۲
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴۹۶۵ ۲۴ ۷۹۵
دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۴۹۳۵ ۲۵ ۷۹۹
دانشگاه ایلام ۴۸۱۰ ۲۶ ۸۲۶
دانشگاه پیام نور ۴۷۶۵ ۲۷ ۸۳۲
دانشگاه یاسوج ۴۲۲۵ ۲۸ ۹۰۹
دانشگاه صنعت نفت ۳۹۵۰ ۲۹ ۹۵۴
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ۳۹۳۵ ۳۰ ۹۵۸
دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳۷۶۰ ۳۱ ۹۸۰
دانشگاه اردکان ۳۶۵۵ ۳۲ ۹۹۰
دانشگاه گیلان ۳۵۱۵ ۳۳ ۱۰۰۴
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو ۳۳۵۰ ۳۴ ۱۰۲۷
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل ۳۳۱۰ ۳۵ ۱۰۳۱
دانشگاه علم و فرهنگ ۲۷۰۵ ۳۶ ۱۱۰۴

جدول ۲٫ امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» سال ۲۰۲۳ میلادی

نام مؤسسه محیط و زیرساخت انرژی و تغییرات اقلیمی مدیریت پسماند آب حمل و نقل آموزش و پژوهش
دانشگاه کاشان ۱۲۰۰ ۱۸۷۵ ۱۳۵۰ ۸۵۰ ۱۵۷۵ ۱۳۵۰
دانشگاه الزهرا (س) ۹۷۵ ۱۳۰۰ ۱۶۵۰ ۸۰۰ ۱۵۲۵ ۱۷۷۵
دانشگاه زنجان ۱۱۸۰ ۱۳۵۰ ۱۵۷۵ ۱۰۰۰ ۱۳۱۰ ۱۵۷۵
دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۵۰ ۱۳۸۵ ۱۲۷۵ ۹۵۰ ۱۲۶۰ ۱۶۷۵
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۲۲۵ ۱۶۵۰ ۱۵۰۰ ۸۵۰ ۱۵۲۵ ۱۱۰۰
دانشگاه رازی ۱۲۵۰ ۱۵۰۰ ۱۱۲۵ ۸۵۰ ۱۵۲۵ ۱۵۵۰
دانشگاه تربیت مدرس ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۳۵۰ ۸۰۰ ۱۳۵۰ ۱۴۲۵
دانشگاه یزد ۸۰۰ ۱۳۵۰ ۱۱۲۵ ۷۰۰ ۱۴۲۵ ۱۴۷۵
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ۱۰۰۰ ۱۱۶۰ ۱۲۰۰ ۵۵۰ ۱۱۵۰ ۱۶۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۲۵ ۱۲۰۰ ۱۶۵۰ ۶۵۰ ۱۱۳۵ ۱۳۷۵
دانشگاه حکیم سبزواری ۱۰۰۵ ۹۲۵ ۱۱۲۵ ۷۵۰ ۱۲۷۵ ۱۲۵۰
دانشگاه مازندران ۹۱۰ ۱۲۳۵ ۱۰۵۰ ۸۰۰ ۱۱۸۵ ۱۰۷۵
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸۶۰ ۱۰۶۰ ۱۰۵۰ ۷۵۰ ۱۰۳۵ ۱۵۰۰
دانشگاه هرمزگان ۱۰۶۰ ۷۶۰ ۱۰۵۰ ۷۵۰ ۱۰۱۰ ۱۴۲۵
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۷۳۰ ۱۴۵۰ ۱۰۵۰ ۸۰۰ ۱۲۵۰ ۷۲۵
دانشگاه کردستان ۹۰۵ ۱۳۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰ ۱۰۸۵ ۱۳۰۰
دانشگاه خلیج فارس ۹۱۰ ۸۳۵ ۱۰۵۰ ۶۰۰ ۱۰۶۰ ۱۰۲۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۶۸۵ ۱۳۶۰ ۱۲۰۰ ۴۶۰ ۶۸۵ ۱۰۵۰
دانشگاه صنعتی اراک ۵۹۵ ۱۵۵۰ ۶۷۵ ۴۰۰ ۱۳۲۵ ۸۷۵
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۹۰۵ ۷۵۰ ۱۰۵۰ ۳۶۰ ۱۱۷۵ ۱۰۷۵
دانشگاه ارومیه ۹۳۰ ۱۰۵۰ ۶۷۵ ۴۶۰ ۹۷۵ ۹۲۵
دانشگاه میبد ۸۸۵ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۴۱۰ ۸۳۵ ۸۲۵
دانشگاه تهران ۷۳۵ ۸۰۰ ۸۲۵ ۵۵۰ ۱۱۵۰ ۹۲۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷۷۰ ۸۷۵ ۶۷۵ ۴۶۰ ۱۳۰۰ ۸۸۵
دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۳۱۵ ۱۴۰۰ ۷۵۰ ۳۶۰ ۸۱۰ ۱۳۰۰
دانشگاه ایلام ۷۸۵ ۹۵۰ ۵۲۵ ۵۵۰ ۱۰۷۵ ۹۲۵
دانشگاه پیام نور ۶۴۵ ۸۸۵ ۷۵۰ ۸۰۰ ۱۰۸۵ ۶۰۰
دانشگاه یاسوج ۶۹۵ ۱۰۳۵ ۶۰۰ ۲۱۰ ۷۶۰ ۹۲۵
دانشگاه صنعت نفت ۷۹۰ ۷۷۵ ۵۲۵ ۳۰۰ ۹۵۰ ۶۱۰
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ۷۵۰ ۷۰۰ ۴۵۰ ۳۵۰ ۸۳۵ ۸۵۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان ۶۶۰ ۹۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۸۲۵ ۶۷۵
دانشگاه اردکان ۶۶۰ ۸۳۵ ۵۲۵ ۳۵۰ ۴۳۵ ۸۵۰
دانشگاه گیلان ۸۶۵ ۷۴۵ ۶۰۰ ۱۶۰ ۶۶۰ ۴۸۵
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو ۲۹۰ ۴۷۵ ۸۲۵ ۲۵۰ ۷۳۵ ۷۷۵
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل ۵۴۰ ۱۱۷۵ ۱۵۰ ۱۶۰ ۶۸۵ ۶۰۰
دانشگاه علم و فرهنگ ۴۸۵ ۷۶۰ ۴۵۰ ۲۵۰ ۴۸۵ ۲۷۵

 

بر پایۀ گزارش ۲۰۲۳ میلادی «گرین‌متریک» «Wageningen University & Research» با بیشترین امتیاز سبزترین مؤسسۀ جهان است و «Nottingham Trent University»، «Umwelt-campus Birkenfeld»، «University of Groningen»، «University of California, Davis»، «University College Cork»، «University of Nottingham»، «Universidade De Sao Paulo Usp»، «University of Connecticut»، و «Universitat Bremen» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند.

این گزارش نیز از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.