یک ستاره نوترونی عجیب کشف شد
یک ستاره نوترونی عجیب کشف شد
کارآموز بخش سنجش از دور آزمایشگاه تحقیقات دریایی آمریکا یک ستاره نوترونی که با سرعت زیادی می چرخد و مانند یک فانوس دریایی اشعه هایی را در سراسر جهان می پراکند کشف کرده اند.

به گزارش تیکنا و به نقل از اسپیس، این ستاره نوترونی یا تپ اختر در خوشه ستاره ای متراکم Glimpse-CO۱ و در فاصله ۱۰۷۰۰ سال نوری زمین قرار دارد. این تپ اختر میلی ثانیه ای در هر ثانیه چند صدبار می چرخد و نخستین نمونه از نوع خود است که در خوشه ستاره ای مذکور کشف شده است. تلسکوپVLA این تپ اختر را در ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ میلادی رصد کرد اما اطلاعات مذکور لابه لای انبوهی از داده ها باقی ماند تا مک کارور و همکارانش در تابستان ۲۰۲۳ میلادی آن را کشف کردند.

نه تنها شرایط این ستاره های نوترونی آنها را به آزمایشگاه هایی ایده آل برای پژوهش هایی در زمینه فیزیک در شرایطی خارق العاده که مانند آن در جهان وجود ندارد، تبدیل می کند، بلکه زمانبندی بسیار دقیق آنها بدان معناست که چند تپ اختر را می توان در ساعت های کیهانی به کار برد.

مک کارور و همکارانش هنگام بررسی تصاویر ابزارVLITE تلسکوپVLA برای ردیابی تپ اخترهای جدید در ۹۷ خوشه ستاره ای، این تپ اختر را کشف کردند. تپ اخترهای میلی ثانیه ای مانند بقیه ستاره های نوترونی زمانی متولد می شوند که ستارگان با حجمی بیشتر از ۸ برابر خورشید به پایان عمرشان می رسند.