یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان ناایمن پایتخت ارزیابی شد
یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان ناایمن پایتخت ارزیابی شد
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام ارزیابی یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن و ارسال نتایج ارزیابی‌ها به سازمان مدیریت بحران و دادستانی تهران خبر داد.

به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام ارزیابی یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن و ارسال نتایج ارزیابی‌ها به سازمان مدیریت بحران و دادستانی تهران خبر داد.

«محمدمهدی حیدری» اظهار داشت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره ارتقای تاب‌آوری شهر تهران بر اساس بند «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تدوین دستورالعمل فروریزش‌ها و فروچاله‌های شهر تهران، تعیین حریم گسلی و همچنین ارزیابی ساختمان‌های نا ایمن را انجام داده و اقداماتی در حال انجام دارد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مرکز تحقیقات در همکاری با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیریت بحران شهرداری تهران، ارزیابی ساختمان‌های ناایمن را شروع کرده است.

حیدری ادامه‌داد: مقرر شده است تا ارزیابی ۱۶ هزار ساختمان نا ایمن در پایتخت انجام شود که تاکنون ارزیابی یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن انجام شده و نتایج ارزیابی‌ها در چهار گروه به سازمان مدیریت بحران و دادستانی استان تهران ارائه شده است.

وی تاکید کرد: ارزیابی ساختمان‌های نا ایمن موضوع مهمی است که بر اساس جزء ۵ بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران انجام آن بر عهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با دیگر سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است.