کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۳ و در بازه قابل قبول قرار دارد.

یه گزارش گروه جامعه تیکنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۳ و در بازه قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۸ و در بازه قابل قبول قرار داشت.

بر اساس این گزارش تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۲۹ روز هوای قابل قبول، ۴۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

این در حالی است که در سال گذشته تهران ۲ روز هوای پاک، ۹۲ روز هوای قابل قبول، ۷۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم روز ۱ هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.