کسب رتبه دوم کشور توسط دانشگاه امیرکبیر در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴
کسب رتبه دوم کشور توسط دانشگاه امیرکبیر در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی جهانی موسسه «تایمز» در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی جهانی موسسه «تایمز» در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد. در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه ۴۰۰- ۳۵۱ جهان و در رتبه دوم ایران قرار گرفت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص آموزش امتیاز ۳۴.۸، محیط پژوهش (۳۳.۷)، کیفیت پژوهش (۷۷)، صنعت (۸۵.۱) و وجهه بین‌المللی امتیاز ۳۸.۸ را کسب کرده است.

این نظام در روش‌شناسی اخیر با کمی تغییرات، رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را انجام داده است.

وضعیت دانشگاه های ایران در این رتبه‌بندی به ترتیب: دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۰- ۳۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۰- ۳۵۱، دانشگاه تهران ۵۰۰- ۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۰- ۶۰۱، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۰۰- ۶۰۱، دانشگاه علم و صنعت ۵۰۰- ۴۰۱و دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰- ۶۰۱ است.

رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی موسسه «تایمز» شامل ۱۹۰۴ دانشگاه در ۱۰۸ کشور و منطقه است.

براساس اعلام پایگاه رسمی رتبه‌بندی تایمز، این رتبه‌بندی بر اساس ۱۸ شاخص عملکرد با دقت کالیبره شده و عملکرد یک موسسه دانشگاهی را در پنج حوزه مورد سنجش قرار می‌دهد که شامل آموزش، محیط تحقیق، کیفیت تحقیق، صنعت و چشم انداز بین المللی است.

انتنهای پیام/