کد استخدامی ۳۵۰ نفر از نخبگان صادر شد
کد استخدامی ۳۵۰ نفر از نخبگان صادر شد
سرپرست معاونت سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تعلل برخی دستگاه‌ها برای جذب و برگزاری دوره توانمندسازی برای آن‌ها گفت: براساس فراخوان قبلی جذب، برای ۳۵۰ نفر کداستخدامی صادر شد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، یاسین کیخا در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت جذب نخبگان در دستگاه‌ها براساس فراخوان سال گذشته توضیح داد و گفت: براساس فراخوان قبلی جذب، برای ۳۵۰ نفر کداستخدامی صادر شد.

کیخا ادامه داد: در فراخوان سال گذشته، مجموعاً ۷ هزار متقاضی درخواست دادند که بعد از بررسی رزومه، امتیاز بندی و اعتبارسنجی، هزار و ۲۰۰ نفر برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی انتخاب و برگزیده شدند.

وی افزود: از مجموع ۷ هزار متقاضی، ۶۰ درصد آقا و ۴۰ درصد خانم بودند و قالب افراد متقاضی دکتری تخصصی داشتند و سایرین تحصیل کرده در مقاطع دکتری حرفه‌ای، ارشد و کارشناسی بودند؛ همچنین میانگین سنی آقایان متقاضی ۳۳ سال و خانم ۳۵ سال بود.

سرپرست معاونت سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: افراد برگزیده به کانون ارزیابی معرفی و برای آن‌ها اصطلاحاً نیم رخ شخصیتی استخراج و چند مرحله مصاحبه علمی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۵۰ نفر از برگزیدگان به سازمان‌های تابعه معرفی و کد استخدامی دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: برای برگزیدگان پیش از دریافت کد استخدامی دوره توانمندسازی برگزار می‌شود منتها هنوز برای ۸۰۰ نفر باقی مانده این دوره برگزار نشده است.

کیخا با اشاره به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف نهایی نخبگان برگزیده گفت: به طور مثال برخی دستگاه‌ها مانند سازمان بنادر و سازمان اداری و استخدامی همکاری خوبی داشتند و افرادی که به آنها معرفی شدند در دستگاه جذب و جایابی شدند اما برخی دیگر همکاری نکردند و ما در تلاش هستیم دستگاه‌ها را برای برگزاری دوره‌های توانمندساز با قید فوریت مجاب کنیم چرا که بچه‌ها بلاتکلیف هستند.

وی ادامه داد: همچنین برخی از نخبگان که به دستگاه‌ها معرفی شده اند هنوز نتوانسته اند در دستگاه مربوطه در جایگاه مناسب خود قرار بگیرند.

سرپرست معاونت سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: دستگاه‌ها می‌توانند در صورتی که فرد واجد شرایط لازم برای یک جایگاه شغلی نباشد به بنیاد معرفی و ما براساس اولویت بندی‌های خود فرد به دستگاه دیگری او را معرفی خواهیم کرد.

مهر