کاهش هزینه های غیر ضرور و کسب درآمدهای پایدار مهم ترین اولویت های معاونت مالی و اقتصاد شهری است
کاهش هزینه های غیر ضرور و کسب درآمدهای پایدار مهم ترین اولویت های معاونت مالی و اقتصاد شهری است
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه تمرکز مدیریت شهری بر انضباط مالی و بهبود فرآیندهای مالی در شهرداری تهران است اظهار داشت: کسب درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های غیر ضرور،مهم ترین اولویت های معاونت مالی و اقتصاد شهری است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، لطف الله فروزنده با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان در مدیریت شهری گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان باید در دستور کار تمام بخش‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه موفقیت شهری در گرو کار تیمی و استفاده از خرد جمعی است افزود: در مجموعه بزرگ شهرداری کار سیستمی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ در عین حالیکه در راستای تسریع و بهبود هر چه بیشتر اهداف مدیریت شهری گام بر داریم از قفل نمودن امور نیز بپرهیزیم، زیرا بزرگترین هدف ما کسب رضاینمدی شهروندان پایتخت است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت اداره کل امور مجامع و حسابرسی در بهینه سازی هزینه ها گفت: هم اکنون عملکرد امور مجامع و حسابرسی، بیانگر میزان تحقق و دستیابی مدیریت شهری به مأموریت‌ها، سیاست‌ها، تدابیر و رویکردهای شهردار تهران، است.

وی همچنین با اشاره به همراهی و همدلی پرسنل در اجرای اهداف مدیریت شهری ادامه داد: امیدوارم با همفکری و همراهی پرسنل خدوم شهرداری تهران، در راستای خدمت رسانی بیش از پیش به شهروندان گام برداریم.

در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ابراهیم باقی، سیدمهدی هاشمی فیض آبادی به عنوان سرپرست اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران منصوب شد.