چه کسانی می‌توانند از بیمه رایگان سلامت استفاده کنند؟ + فیلم
چه کسانی می‌توانند از بیمه رایگان سلامت استفاده کنند؟ + فیلم
بر اساس قانون، پنج دهک نخست درآمدی بدون نیاز به پرداخت حق بیمه می‌توانند از بیمه درمانی رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، بر اساس قانون، پنج دهک نخست درآمدی بدون نیاز به پرداخت حق بیمه می‌توانند از بیمه درمانی رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند.