چرنوبیل دوباره قابل کشت شد
چرنوبیل دوباره قابل کشت شد
طبق تحقیقی جدید در زمین های کشاورزی نزدیک منطقه فاجعه هسته ای چرنوبیل، سطح اشعه ها از میزان خطرناک پایین تر آمده است.

به گزارش تیکنا و به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این بدان معناست که زمین‌های کشاورزی بزرگ که آلوده طبقه بندی شده و از فاجعه ۱۹۸۶ میلادی به حال خود رها شده بودند، اکنون دوباره مناسب کشت محصول هستند. این امر تقاضای فزاینده اوکراین به زمین کشاورزی را پاسخ می‌دهد.

انفجار واحد هسته‌ای چرنوبیل در ۳۸ سال قبل یک تراژدی انسانی بود. ابرهای سمی بر فراز اتحاد جماهیر شوروی پراکنده شده و حدود ۸.۴ میلیون نفر نیز در معرض اشعه‌های هسته‌ای قرار گرفتند. بیش از ۲۵۰ هزار نفر دچار سرطان شدند که از این تعداد ۱۰۰ هزار مورد مرگبار بود.

فراتر از آنچه برای انسان‌ها اتفاق افتاد، چرنوبیل تأثیر مخربی بر محصولات کشاورزی، گیاهان و زیرساخت‌ها داشت. چند دهه بعد تحقیقاتی با ربات‌ها، هواپیماهای بی سرنشین و غیره در منطقه برای یافتن سطح اشعه در منطقه انجام شد. هدف این پژوهش‌ها یافتن تأثیر اشعه‌ها بر گیاهان و جانوران بود.

والری الکساندرویچ کاشپاروف از دانشگاه حیات و علوم محیط زیست اوکراین در گزارشی جدید که در نشریه نیوساینتیست منتشر شده، اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد منطقه تحت تأثیر این فاجعه را می‌توان دوباره تحت کشاورزی قرار داد.

تیم کاشپاروف چند دهه است که در این منطقه تحقیق می‌کنند و نتایج پژوهش آنها براساس سطح اشعه‌هایی است که در منطقه یافت می‌شود.