پیداکردن راهکار کاهش آفت‌زدگی درختان صنوبر گیلان
پیداکردن راهکار کاهش آفت‌زدگی درختان صنوبر گیلان
تعیین تراکم جمعیت و ارزیابی میزان خسارت حشرات مضر روی تعدادی از کلن‌های صنوبر وارداتی در گیلان» عنوان طرحی است که منصور صالحی سیاه اسطلخی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی مهرداد قدس‌خواه دریایی به انجام رسانده است.

به گزارش گروه فناوری کشاورزی تیکنا، بررسی آفت جنگل‌ها و موارد آسیب‌زننده به محیط زیست همواره در اولویت حمایتی بنیاد ملی علم ایران قرار داشته و این نهاد از طرح‌های مختلف پژوهشی در این زمینه حمایت کرده است.

صالحی سیاه اسطلخی با مدرک دکتری تخصصی منابع طبیعی-جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل از دانشگاه گیلان درباره اهمیت انجام این طرح گفت: صنوبر یکی از درختان سریع‌الرشدی است که از نظر سهولت در امر زراعت، تولید چوب بالا و نقش آن از جنبه‌های مختلف اقتصادی و افزایش درآمد تولیدکنندگان در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت صنوبر از سالیان دور در ایران متداول بوده و در سال‌های اخیر، واردکردن گونه‌ها و کلن‌های جدید، اثر مهمی روی تولید نهال و بهبود و توسعه سطح کشت صنوبر داشته است.

وی با بیان اینکه این طرح از سوی بنیاد ملی علم ایران حمایت شده است، ادامه داد: نتیجه این کشت زیاد، افزایش تولید چوب و افزایش درآمد تولیدکنندگان در کشور است. اگرچه کاشت تعدادی از گونه‌های غیربومی در شرایط آب و هوایی ایران تاکنون موفقیت‌آمیز بوده اما تنها شاخص میزان رشد این درختان کافی نیست و باید سایر مشخصات گونه پیداکردن راهکار کاهش آفت‌زدگی درختان صنوبر گیلان مقاومت آن‌ها در برابر آفات مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این محقق و پژوهشگر در ادامه بیان کرد: احداث جنگل‌های مصنوعی از کلن‌های بومی و غیربومی صنوبر در کشور، محیط مناسبی را برای فعالیت حشرات و عوامل بیماری‌زای مختلف به وجود آورده است.

صالحی سیاه اسطلخی تصریح کرد: به همین دلیل، شناسایی آفات، تعیین تراکم جمعیت و ارزیابی میزان خسارت آن‌ها روی کلن‌های صنوبر وارداتی و معرفی ارقام مقاوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت محصول داشته باشد.

وی افزود: استان گیلان نیز به خاطر دارابودن شرایط اقلیمی مطلوب برای کشت و توسعه صنوبرکاری، از جمله استان‌های پیشرو در صنوبرکاری در کشور بوده چراکه حدود ۴۵ هزار هکتار از اراضی این استان زیر پوشش ارقام مختلف صنوبر قرار دارد اما براساس بررسی‌های انجام شده، گونه‌های مختلفی از حشرات به درختان صنوبر در سطح نهالستان‌ها و صنوبرکاری‌ها خسارت زده و باعث افت کمی و کیفی نهال‌ها و درختان صنوبر شده‌اند.

صالحی سیاه اسطلخی در ادامه گفت: شناسایی عوامل خسارت‌زا و تعیین درجه مقاومت کلن‌ها و گونه‌های صنوبر در مقابل این عوامل نیز از عمده‌ترین اهداف و برنامه‌های سازگاری گونه‌های سریع‌الرشد بوده است. لذا در این تحقیق به جمع‌آوری و شناسایی حشرات فعال روی کلن‌های وارداتی صنوبر در نهالستان و بررسی تراکم جمعیت و میزان خسارت آن‌ها روی کلن‌های مختلف وارداتی در نهالستان و عرصه صنوبرکاری پرداختیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای این تحقیق بیشتر از منابع معتبر خارجی استفاده کردیم و با اینکه روند دسترسی به منابع در شرایط موجود، کمی سخت بود اما به‌دلیل آنکه این طرح برای افزایش کیفی و کمی محصولات در گیلان اهمیت دارد، به هر طریقی که توانستیم، طرح را به نتیجه رساندیم.