پلیس اوباش‌گری در مراکز درمانی را برنمی تابد
پلیس اوباش‌گری در مراکز درمانی را برنمی تابد
سخنگوی پلیس با اشاره به ضرب و شتم برخی از کادر درمان توسط همراهان بیمار و یا افراد شرور تاکید کرد: پلیس بی نظمی را بر نمی تابد و هر گونه اوباش‌گری و اخلال در آرامش مراکز درمانی و بیمارستان‌ها‌ منجر به تشکیل پرونده، برخورد قانونی و دستگیری است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با تاکید به تامین نظم، امنیت و حفظ آرامش در مراکز درمانی نوشت: اخیرا درمطلبی اشاره کردم که لمپنیزم و اوباش گری دارای سطوحِ اقدامِ متنوعی شده و مختص به خیابانها نیست و حالا شاهد هستیم که اوباشِ محلی در برخی بیمارستان‌ها به مردم و کارکنان مراکز خدمات درمانی تعدی می‌نمایند؛مکانی که بیمار و تیمارگر باید در فضایی آرام و ساکن، به روند بهبود و درمان بپردازند متاسفانه شاهد صحنه‌هایی از رفتارهای نامناسب غیر انسانی برخی از به اصطلاح همراهان بیمار و اراذل و اوباش هستیم.

بی شک ما درد و رنج همراهانِ بیمار را درک می کنیم وآنها را به شکیبایی دعوت می کنیم اما اجازه نمی دهیم به هر دلیلی، کادر درمان مورد حمله،هجوم ،تعدی و ضرب و شتم قرار گیرند؛ درک و رافت ما نسبت به رنج “مریض داران” نباید این شبهه را ایجاد کند که در برابر تعدی ها نسبت به کادر درمان و سایر شهروندان اغماضی داریم؛ فراجا نه تنها این صحنه‌ها را تحمل نمی‌کند، بلکه باور داریم ” پلیسِ منعطف” در این صحنه‌ها یک “پلیسِ اشتباهی و منفعل” است و باید پلیس، مقتدرانه، جلوی چنین رفتارهای خشن را که به “ساحتِ شهروندی” تجاوز می‌کنند با شدت و حدت بگیرد تا آرامش واقعی و روانی، در محل درمان حاکم شود.

پلیس در موارد رخ داده‌ی اخیر با سرعت در محل حادثه حاضر،متهمین شناسایی، دستگیر، پرونده تکمیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است؛ عملکرد همکارانم دراین خصوص با در نظر گرفتن قوانین،تکالیف و ملاحظات، توام با سرعت و دقت عمل بوده است.

پیشتر نیز رییس پلیس کشور به دفعات به برخورد قهری و عبرت آموز پلیس با این افراد شریر اشاره کرده که آرامش و آسایش مردم را خدشه دار می نمایند و شرم نمی کنند.

جامعه بزرگ خدمات درمانی کشور شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران، پیراپزشکان و…که با سعه صدر به انجام وظایف انسانی و اخلاقی خود مشغول هستند نباید مورد حرمت شکنی افراد بی ملاحظه قرار گیرند.

حریم طبیب حرمت دارد، پزشکی که درمان می کند، تسکین می دهد و آرامش می‌بخشد سزاوار هتک حرمت نیست؛ از یاد نمی‌بریم کادر درمان از کرونا گرفته تا سیل و زلزله و .. بی وقفه در کنار مردم بوده و هستند و عطر امید را می‌پراکنند تا شفای مریض حاصل شود.قدردان زحماتشان هستیم و تامین امنیتشان را به جان می خریم.