پرچمداری دانشگاه علم و صنعت در سرانه مربوط به قراردادهای دانش بنیان و مبلغ قراردادهای صنعتی
پرچمداری دانشگاه علم و صنعت در سرانه مربوط به قراردادهای دانش بنیان و مبلغ قراردادهای صنعتی
انبیا گفت: دانشگاه علم و صنعت در سرانه مربوط به قراردادهای دانش بنیان و مبلغ قراردادهای صنعتی همه دانشگاه های کشور را پشت سر گذاشته است.

به گزارش خبرنگار گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، منصور انبیا، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در آیین تجلیل از نام آوران، پژوهشگران و فناوران نمونه دانشگاه در محل این دانشگاه برگزار شد، گفت: گرنت اساتید پیش از این با یکسال تاخیر پرداخت می شد اما هم اکنون در صورت تسلیم اسناد توسط اعضای هیات علمی بیست و چهار ساعته پرداخت خواهد شد.

وی افزود: گرنت مرجعیت علمی به عنوان چهارمین گرنت امسال اجرایی شد.

انبیا تاکید کرد: دانشگاه علم و صنعت در سرانه مربوط به قراردادهای دانش بنیان و مبلغ قراردادهای صنعتی همه دانشگاه های کشور را پشت سر گذاشته است.

وی اظهار کرد: تنها راه تولید دانش، پژوهش است و دستاوردهای پژوهشی محل تمایز دانشگاه های برتر و غیر برتر است.

انبیا گفت: یکی از محورهای مهم توسعه، زیست بوم فناوری است. همه پیشرفت ها با توسعه فناوری اتفاق می افتد. علم پژوهش و فناوری برای عزت کشور است. تعاملات صنعتی با روحیه جهادی است تاسیس معاونت فناوری، کارآفرینی از جمله این اقدامات اساسی دانشگاه علم و صنعت است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم دیگر تنوع بخشی گرنت اعضای هیات علمی است. هرساله ۴۰ درصد به صورت پیش پرداخت داده می‌شد امسال ۷۰ درصد کرده ایم.

انبیا با اشاره به سخنان رئیس ISC گفت: سرانه مقالات دانشگاه رتبه اول در بین دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است. مجموع دانشمندان برتر یک و دو درصد در کشور ۷۷ است که برای دانشگاه علم و صنعت ۵۷ است.

وی افزود: بر اساس رتبه بندی تایمز ۱۳ پله صعود کرده است.

انبیا گفت: اکنون نخبگان دانشجویان و مراکز علمی خود را برای خیز جدید و تحرک مبتکرانه علمی جدید تولید مقالات باید به حل مسائل کمک کند. باید شورایی شکل دهیم تا ابعاد را رمز گشایی نموده و راه حل های میان رو را ترسیم کنیم.