پایتخت را از ساخت وسازهای غیرمجاز نجات دهیم
پایتخت را از ساخت وسازهای غیرمجاز نجات دهیم
شهردار تهران گفت: با توجه به برخی ساخت‌وسازهای غیرقانونی و وجود ساختمان‌های ناایمن در شهر، باید همه با هم کاری کنیم که بتوانیم پایتخت را از وجود ساخت و سازهای غیرایمن و غیرمجاز نجات دهیم.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، علیرضا زاکانی در گفت و گویی با اشاره به این موضوع که برخی از مناطق مانند منطقه ۱۹ «خلازیر» دارای ساخت و سازهای غیرمجاز فراوانی است که برای پاکسازی این منطقه کار تخریب واحدهای غیرقانونی در این منطقه همانند مناطق دیگر با این نوع ساختمان‌های غیرایمن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از این وضعیت شهرداری تهران اقدام به دریافت طرح تفصیلی برای این منطقه کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از ساختمان‌های غیرمجاز در این منطقه تخریب شده است، باقی ساختمان‌های نیمه کاره و ساخته شده در خلازیر اگر مطابق با طرح تفصیلی اقدام کنند، به شرط تایید نظام مهندسی برای تایید استقامت ساختمان خود به میزان طرح تفصیلی می‌توانند مجوز دریافت کنند.

زاکانی ادامه داد: اما دیگر ساخت و سازهای غیرایمن در خلازیر در منطقه ۱۹ که تایید نظام مهندسی را نمی‌گیرند، در واقع خلاف ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی است به همین منظور این واحدهای مسکونی همه باید امحا و تخریب شود تا شهر تهران از وجود چنین ساختمان‌هایی نجات پیدا کند.
ساختمان‌های ناایمن در تهران پایش می‌شود

شهردار تهران درباره وضعیت ساختمان‌های ناایمن و نیمه‌کاره گفت: درباره این گونه ساختمان‌ها قاعده ما بر چارچوب‌های قانونی و مجوزها است به همین منظور با همکاری سایر دستگاه‌ها و پایش این ساختمان‌ها، براساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت پایش می‌شود.

زاکانی افزود: برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناایمن مسیری را برای این نوع ساختمان‌ها از سال گذشته شروع کرده‌ایم که این فعالیت با همکاری ۹ دستگاه متولی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در این مسیر ۱۶ هزار ساختمان ناایمن و نیمه‌ساز در پایتخت پایش خواهد شد، اظهار داشت: تاکنون یک هزار و ۷۰۰ ساختمان پایش شده و مراحل ایمنی، ناایمنی و میزان ناایمنی این ساختمان‌ها از این طریق مشخص می‌شود.

زاکانی ادامه داد: مشخص شدن میزان ایمنی یا ناایمنی ساختمان‌های موجود در پایتخت توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم به بهترین نحو این پایش انجام شود و مانع از خسارات برای شهروندان در آینده باشیم.

هزاران نفر در مناطق حادثه‌خیزی مانند خلازیر زندگی می‌کنند

شهردار تهران درباره ساختمان‌های نیمه‌کاری همچون منطقه ۱۹ تهران نیز گفت: نابسامانی‌هایی همچون ساخت و ساز در منطقه خلازیر از گذشته در پایتخت وجود داشته است و اکنون هزاران نفر در این مناطق حادثه‌خیز در حال زندگی هستند.

وی اظهار داشت: در این منطقه زمین‌های ذخیره شهری و مجموعه‌های مرتبط با موقوفه وجود داشته است که به همین منظور از دی ماه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون ماده پنج برای این منطقه طرح تفصیلی گرفته شد زیرا در گذشته از طرف شهرداری مجوزی برای ساخت و ساز در خلازیر داده نشده است.

زاکانی افزود: از نیمه سال گذشته همزمان با اغتشاشات مردمی ساخت و ساز غیرقانونی در این منطقه تشدید شد و برخی فرصت‌طلبان و سودجویان از این فرصت برای ساخت و ساز غیرمجاز فعالیت خود را آغاز کردند که البته در همان زمان هم برخوردهایی صورت گرفت.

ساختمان‌های نیمه‌کاره خلازیر هرکدام بمب ساعتی هستند

شهردار تهران گفت: هر ماه که شهرداری برای جلوگیری و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه مراجعه می‌کرد آسیب‌های جدی از نظر نیروهای انسانی وارد شد به طوری که در چندماه گذشته حدود ۶۰ نفر از نیروهای شهرداری تهران به دلیل تخریب این ساختمان‌ها مجروح شدند.
وی با اشاره به اجرای اینکه کار پاکسازی این ساختمانی‌های نیمه‌کاره با مجوز دستگاه قضایی، فراجا و با مجموعه شهرداری انجام شده است، اظهار داشت: این ساختمان‌ها که هر کدام مانند بمب ساعتی برای آینده پایتخت هستند به همین منظور کار پاکسازی آنها آغاز شده است.

زاکانی افزود: تا حادثه اخیر در خلازیر حدود ۳۶ عملیات برای پاکسازی و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز انجام شد که در آخرین عملیات حدود ۱۷۰ واحد خانه‌های بدون مجوز و غیرقانونی تخریب شد.

نگذاریم محیط‌های خطرآفرین در پایتخت شکل گیرد

شهردار تهران با اشاره به ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاه قضایی و فراجا برای جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز گفت: نگذاریم محیط‌های ناامن، غیراستاندارد و خطرآفرین در پایتخت در آینده شکل گیرد و از این طریق سودجویان با جان و زندگی مردم بازی کنند.

با اشاره به اینکه مسیر پاکسازی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت همانند مناطق خلازیر، خاک سفید و دیگر مناطق با محیط‌های غیرایمن و غیراستاندارد ادامه‌دار است، اظهار داشت: هر ساختمان و ساخت و ساز غیرقانونی منشا یک مفسده بزرگ در شهر تهران است و امروز شهرداری اراده لازم برای مقابله با این نوع فعالیت‌های غیرمجاز را دارد.

زاکانی با بیاین این موضوع که نوع نگاه به شهر و شهرداری و ساخت و ساز در تهران در گذشته غلط بوده است ادامه داد: با توجه به وجود چنین ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق دیگر تهران این اراده در شهرداری تهران وجود دارد که با همه این ساختمان‌های غیرایمن و ناایمن مقابله شود تا پایتخت از این وضعیت خارج شود.

منبع: ایرنا