وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی بررسی شد
وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی بررسی شد
کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور تمهید برگزاری جلسه ۲۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بررسی وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی خدمات در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش تیکنا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شورای اجرایی و آئین نامه بند (ج) تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ آئین نامه مربوطه بررسی شد.

همچنین وضعیت اجرا و آسیب شناسی پروژه‌های پیشران دولت هوشمند که در جلسه ۲۶ شورای اجرایی تصویب شده است مورد واکاوی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون راهبردی اهم توجه به متناسب سازی برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال دولت با استعدادهای ساختاری و سرمایه انسانی دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه و تصمیم‌گیری در جلسه ۲۷ ام شورا تاکید داشتند.