همکاری‌های علمی و فناوری دانشگاه شریف با کالج خلیج توسعه می‌یابد
همکاری‌های علمی و فناوری دانشگاه شریف با کالج خلیج توسعه می‌یابد
نایب رییس کالج خلیج عمان بر توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، پروفسور العبدوانی نایب رییس کالج خلیج از کشور عمان در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافت و با دکتر موسوی سرپرست دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، فرصت‌های همکاری علمی و پژوهشی طرفین به ویژه پتانسیل‌های کالج خلیج مورد بررسی قرار گرفت.

پس از این دیدار، هیات عمانی از مجتمع فناوری دکتر روستا آزاد و پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرای دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند تا با فضای فناوری دانشگاه بیشتر آشنا شوند.

انتهای پیام/