«هسته» به ارزیابی و تشخیص بیماری‌های کبدی در دامپزشکی هسته‌ای پرداخت
«هسته» به ارزیابی و تشخیص بیماری‌های کبدی در دامپزشکی هسته‌ای پرداخت
در شماره جدید نشریه «هسته» به ارزیابی و تشخیص بیماری‌های کبدی در دامپزشکی هسته‌ای پرداخته شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر تیکنا، «هسته» یک نشریه علمی- ترویجی است که هدف از انتشار آن تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه علوم هسته‌ای و کاربرد پرتوها در صنعت، کشاورزی و پزشکی با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآور ی‌ها و فناوری‌های نوین است.

صاحب امتیاز نشریه «هسته» مرکز تحقیقات سلامت و کشاورزی البرز است. نشریه هسته، از همکاری همه مخاطبان خود به گرمی استقبال می کند.(شماره ۱۰ زمستان ۱۴۰۱)

برخی از مهمترین عناوین این شماره:

  • مصاحبه با دکتر محمد قنادی‌مراغه
  • شبیه‌‌سازی اولیه سینکروترن برای شتاب باریکه پروتون
  • کاربردهای نشان‌دارسازی ایزوتوپی دربیماری شناسی گیاهی
  • ارزیابی و تشخیص بیماری‌های کبدی در دامپزشکی هسته‌ای