هر کدام از استان‌های کشور چه میزان از اردوهای آموزش بازی‌سازی استقبال کردند؟
هر کدام از استان‌های کشور چه میزان از اردوهای آموزش بازی‌سازی استقبال کردند؟
انستیتو ملی بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی جامع از روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در سال 1401 در استان‌های مختلف کشور منتشر کرده است. براساس این گزارش بالاترین میزان مشارکت در اردوی آموزش بازی‌سازی، مربوط به استان کرمانشاه با 22 درصد است.

به گزارش گروه فناوری سرگرمی تیکنا از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف کشور با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی و ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور از تیرماه سال ۱۴۰۱ توسط انستیتو ملی بازی‌سازی آغاز شد. انستیتو ملی بازی‌سازی در گزارشی آماری به مرور روند برگزاری این اردوها به تفکیک شهرها و استان‌های مختلف پرداخته است.

براساس این گزارش مردان با ۶۶ درصد مشارکت بیشتری در اردوهای آموزش بازی‌سازی داشته‌اند. همچنین متولدین دهه ۸۰ با ۳۷ درصد سهم بیشتری از مشارکت در این اردوها را به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه این گزارش جامع آماری از روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ است را ببینید:

بازی رایانه ای

انتهای پیام/