نوبت به اعزام مشمولان وظیفه مهرماه رسید
نوبت به اعزام مشمولان وظیفه مهرماه رسید
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۲ باید در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه حضور پیدا کنند.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

این دسته از مشمولان باید روز دوشنبه سوم مهر ماه سال ۱۴۰۲ در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت اعزام شوند.

مشمولان اعزامی باید برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند و همچنین باید اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.