نظرسنجی عمومی برای سرنوشت پرسپولیس و استقلال
نظرسنجی عمومی برای سرنوشت پرسپولیس و استقلال
جدیدترین جنگ قدرت در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بین وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی پدید آمده است. از تحرکات وزارت ورزش اینطور پیداست که به هیچ وجه نمی‌خواهد اختیار اداره استقلال و پرسپولیس را از دست بدهد.

به گزارش گروه ورزش تیکنا، از تحرکات وزارت ورزش اینطور پیداست که به هیچ وجه نمی‌خواهد اختیار اداره استقلال و پرسپولیس را از دست بدهد و باوجود تمام بحث‌های پیرامون خصوصی‌سازی و مالکیت مشترک در نظر گرفته شده اما موضوع به سرعت تبدیل به جنگ بین این نهاد دولتی و نهاد خصوصی‌سازی تبدیل شده است.

در حالی که سازمان خصوصی‌سازی قصد برگزاری مجمع دو باشگاه برای تغییر و ترمیم هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال را داشت، وزارت ورزش نهایت سعی خود را کرد که این تاریخ را به زمان دیگری موکول کند. وزیر ورزش مجمع اولیه را بدون تغییر هیئت مدیره و تنها با بررسی عملکرد آنها سپری و سپس مجمع ۳۰ اردیبهشت را با هماهنگی وزارت اقتصاد به پس از جام حذفی موکول کرد.

به نوعی وزارت ورزش نهایت سعی خود را انجام داده تا همچنان نهاد برگزارکننده مجمع و موثرترین رکن انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه تهرانی لقب بگیرد تا این جنگ قدرت را به قربانزاده و دوستانش در سازمان خصوصی‌سازی نبازد.

با این حال رئیس سازمان خصوصی‌سازی مجدانه این موضوع را پیگیری کرده و قصد دارد با در اختیار گرفتن عنان دو باشگاه، آنها را به سوی پایان اداره دولتی و ورود بخش خصوصی سوق دهد.

باتوجه به اینکه اداره پرسپولیس و استقلال توسط وزارت ورزش، مشکلاتی را پیش آورده که اوج آن‌ها در سال‌های اخیر، پدید آمده، آیا موافق این هستید که اداره دو تیم سرخابی به خصوصی‌سازی واگذار شود یا خیر؟