نرخ بیکاری پاییز به ۷.۶ درصد کاهش یافت
نرخ بیکاری پاییز به ۷.۶ درصد کاهش یافت
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر را ۷.۶ درصد اعلام کرد. در پاییز ١۴٠٢، به میزان ۴١,۵ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١۴٠١) ٠. ۵ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر در این فصل ٢۴ میلیون و ٧٧۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠۶ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١۴٠٢، بخش خدمات با ۵٢,١ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣۴. ٢ درصد و کشاورزی با ١٣. ۶ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٠,۶ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١۴٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١۴٠١) ١. ۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که ١۴,۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در پاییز ١۴٠٢ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ١۴٠١، به میزان ٠. ۴ درصد کاهش یافته است.

در پاییز ١۴٠٢، بررسی سهم جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ٨,١ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧. ٧ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.