نجات افراد گمشده با فناوری جدید ظرف ۲ دقیقه
نجات افراد گمشده با فناوری جدید ظرف ۲ دقیقه
فناوری جدیدی به نام «لایف سیکر» به تیم های جستجو و نجات کمک می کند افراد گمشده را در چند دقیقه پیدا کنند.

به گزارش تیکنا و به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این فناوری که به طور خاص برای هلی کوپترهای جستجو و نجات طراحی شده از موبایل افراد گمشده برای نجات جانشان استفاده می کند.

دستگاه مذکور مانند یک برج مخابراتی کوچک عمل می کند و حتی می تواند تا زمانیکه موبایل افراد گمشده روشن باشد، با آنها ارتباط برقرار کند. این فناوری در محیط هایی با سرویس موبایل محدود یا بدون آن نیز فعال می ماند.

با این ابزار می توان موبایل هایی در فاصله ۳۲ کیلومتری را ردیابی کرد و در شعاع ۵ کیلومتری مکان آنها را به طور دقیق نشان داد. لایف سیکر در منطقه ای واقع در ایالت کلورادو آمریکا آزمایش شد و توانست افراد گمشده آزمایشی را ظرف ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه پس از فعال شدن بیابد.

تیم دورکین هماهنگ کننده برنامه نجات و جستجوی «کلورادو هایلند هلی کوپترز» در این باره می گوید: حین ردیابی موبایل ها، یک لکه روی نقشه پدیدار می شود و همانطور که در منطقه گشت زنی می کنیم، این لکه کوچکتر و کوچکتر می شود تا زمانیکه بتوانیم به طور دقیق مکان افراد گمشده را ببینیم. فرایند ردیابی و تمرکز روی یک منطقه خاص حدود یک دقیقه طول می کشد و مدت زمان طولانی نیست.

او در ادامه اضافه کرد: تیم های جستجو و نجات با توجه به وضعیت، می توانند خدمه زمینی را به موقعیت مکانی فرد بفرستند یا در صورت وجود شرایط هلی کوپتر را راهی محل فرد گمشده کنند.