ناسالم شدن هوای تهران برای گروه‌های حساس
ناسالم شدن هوای تهران برای گروه‌های حساس
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، کیفیت هوای ۱۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا تا ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، در شرایط قابل قبول، ۱۵ ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و دو ایستگاه در شرایط ناسالم برای همه بود.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۷ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.