۲۰ درصد از پژوهش‌های موسسات پژوهشی باید از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شود
۲۰ درصد از پژوهش‌های موسسات پژوهشی باید از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شود
نمایندگان مجلس مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوع‌های جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به انجام برسانند.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، نمایندگان مجلس مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوع‌های جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج اساتید، به انجام برسانند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ ماده ۹۷ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء ۲ ماده ۹۷ این لایحه آمده است: مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون به استثنای قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد ( %۲۰ ) ظرفیت اولویت های پژوهشی سالانه خود و موضوع های جهاد تبیین را، با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج اساتید، به انجام برسانند. مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید. موضوع های محرمانه مشمول این حکم نیست.