مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش‌آموزی در استان همدان راه‌اندازی می‌شود
مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش‌آموزی در استان همدان راه‌اندازی می‌شود
توافق‌نامه همکاری پارک علم و فناوری همدان با اداره کل آموزش و پرورش به منظور راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش‌آموزان با حضور رئیس پارک علم و فناوری همدان و مدیرکل آموزش و پرورش منعقد شد.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، توافق‌نامه همکاری پارک علم و فناوری همدان با اداره کل آموزش و پرورش به منظور راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش‌آموزان با حضور رئیس پارک علم و فناوری همدان و مدیرکل آموزش و پرورش منعقد شد.

مجید کزازی در این جلسه که در سالن جلسات پارک علم و فناوری همدان برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری موتور محرکه اقتصاد دانش محور است و زیست بوم فناوری استان در راستای حمایت از‌ایده‌های نو و خلاقانه به منظور تجاری‌سازی آن‌ها گام برمی‌دارد.

رئیس پارک علم و فناوری همدان با بیان اینکه هدف از انعقاد توافق‌نامه راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری ویژه دانش‌آموزان می‌باشد، افزود: پذیرش‌ایده‌های نو با هدف حمایت مالی در جهت کاربردی کردن‌ایده‌های علمی، بستر‌سازی جهت پیاده‌سازی‌ایده‌های نو از طریق ارائه خدمات مشاوره، کمک به ایجاد پرورش و بقای فعالیت نوآورانه و تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در این مرکز انجام می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه‌ای بین پارک علم و فناوری همدان با اداره کل آموزش و پرورش منعقد شد و این در حالی است که امروز با انعقاد توافق‌نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش‌آموزان راه‌اندازی خواهد شد.

کزازی انعقاد توافق نامه با آموزش و پرورش را در راستای ارتقای سطح همکاری‌های متقابل پارک علم و فناوری و اداره آموزش و پرورش دانست و گفت: این توافق نامه در راستای ارائه خدمات آموزشی، علمی به دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و هم چنین حمایت مالی، قانونی و معنوی از دانش‌آموزان نوآور و خلاق منعقد شده است.

وی افزود: توسعه و ارتقای خدمات علمی، آموزشی، حمایت و پشتیبانی از دانش‌آموزان محقق و نوآور و فراهم کردن شرایط لازم برای حمایت از‌ایده‌های نوآورانه و فناورانه، تشویق و ترغیب دانش‌آموزان خلاق و گسترش فناوری در سطح استان، سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های علمی کاربردی و امور تحقیقاتی نوآوران از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در قالب این توافق‌نامه است.

وی با بیان اینکه بیشترین بازدید تورفناوری از پارک علم و فناوری استان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند، ابرازداشت: تور‌های فناوری به منظور آشنایی دانش‌آموزان با دستاورد‌های زیست بوم فناوری استان و تغییر نگرش در انتخاب رشته این قشر از جامعه صورت می‌گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری همدان خواستار برگزاری رویداد نوآوری و تخصصی ویژه دانش‌آموزان شد و گفت: این مهم تقویت و توسعه اشتغال دانش‌آموزان فعال در پژوهشسرا را به دنبال دارد.

رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز با بیان اینکه این توافق‌نامه به دنبال ایجاد کارآفرینی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان منعقد می‌شود خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری همدان می‌تواند به منظور حمایت از‌ ایده‌های نو، شناسایی استعداد‌ها و اشتغال آفرینی دانش‌آموزان با اداره کل آموزش و پرورش همکاری‌های بیش از پیش را داشته باشد.