مرکز ملی نوآوری مغز راه اندازی می‌شود
مرکز ملی نوآوری مغز راه اندازی می‌شود
مرکز ملی نوآوری مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش تیکنا و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای بالینی، گسترش خدمات و فناوری‌های نوین و توانمندسازی نیروی انسانی در زمینه علوم شناختی و اعصاب، مراحل احداث مرکز ملی نوآوری مغز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران درحال اجرا است.

مرکز ملی مغز به عنوان یک مرکز پژوهشی، آموزشی، درمانی، توانبخشی، ترجمان دانش و تولید فناوری‌های نوین در زمینه اختلالات عصبی و سلامت مغز به صورت کنسرسیومی از دانشگاه‌ها و کادر علمی و آموزشی مرتبط با مطالعات بالینی و پایه مغز و اعصاب و حوزه‌های مرتبط در دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ایجاد و فعالیت خواهد داشت.

ماهیت اصلی مرکز ملی مغز، عملی کردن دیدگاه همکاری‌های علمی و تحقیقات بین‌رشته‌ای و نزدیک کردن فضای علوم پایه و بالینی است. این مرکز به عنوان یک واحد مستقل با تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی همکاری‌های علمی و فناورانه خواهد داشت و برای قسمت درمان با بیمارستان چندتخصصی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر در تعامل خواهد بود.

مراحل اجرایی ایجاد مرکز ملی مغز هم اکنون با ۳۰ درصد پیشرفت عمرانی طرح و تشکیل هسته‌های تخصصی با حضور متخصصان بین‌رشته ای، تفاهم همکاری با شرکت‌های فعال درحوزه نوروتکنولوژی و مراکز علمی از جمله آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و همکاری با انجمن جهانی آلزایمر و شروع اجرای پروژه پیشگیری از افت عملکردهای شناختی سالمندان در ایران دردست اقدام است.

همزمان با اجرای این برنامه، دو فراخوان در حوزه توسعه نوروتکنولوژی برگزار و کتاب کار «ذهن فعال» در سالمندی نیز انتشار یافته است و تلاش‌هایی نیز برای همکاری در برگزاری مدرسه علوم اعصاب اجتماعی، تدوین پروپوزال بانک داده جامع عصبی ایرانیان در مرحله ثبت، تأسیس آزمایشگاه فوتوبایوماجولیشن و درد نیز انجام شده است.

در راستای اجرای این طرح ملی شماری از پزشکان پژوهشگر جذب و همکاری با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و فنی نیز انجام شده و ۲۰ پروژه تحقیقات کاربردی درحوزه های اولویت دار، فعالیت کمیته عصب روانپزشکی دستیاران روانپزشکی و تدوین برنامه کمیته دستیاری نورولوژی، راه‌اندازی پروژه نوراکس در قالب دوره‌های تربیت پژوهشگر و فناور و همچنین راه‌اندازی وب سایت و شبکه‌های اجتماعی مرکز از دیگر اقدامات در راستای ایجاد مرکز ملی مغز نیز صورت گرفته است.