مدیریت مصرف آب شرایط تولید دو برابری محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند
مدیریت مصرف آب شرایط تولید دو برابری محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند

به‌گزارش تیکنا، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در این رابطه افزود: در بررسی و تحقیقات دقیق علمی کارشناسان این نتیجه حاصل شد که با مصرف کمتر از یک دوم آب فعلی در بخش کشاورزی، امکان تولید همین میزان محصول فراهم می‌شود. وزیر نیرو تاکید کرد: چنانچه آب در این بخش به درستی مدیریت شود، امکان تولید دو […]

به‌گزارش تیکنا، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در این رابطه افزود: در بررسی و تحقیقات دقیق علمی کارشناسان این نتیجه حاصل شد که با مصرف کمتر از یک دوم آب فعلی در بخش کشاورزی، امکان تولید همین میزان محصول فراهم می‌شود.

وزیر نیرو تاکید کرد: چنانچه آب در این بخش به درستی مدیریت شود، امکان تولید دو برابری محصولات کشاورزی میسر می‌شود؛ این امر به معنای رشد اقتصاد، رشد تولید و اشتغال بیشتر است که با مرتفع شدن تنش‌های آبی در بخش کشاورزی همراه است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: حدود ۱۰ درصد آب در بخش‌های خانگی و صنعتی توزیع می‌شود؛ البته سهم محیط زیست در این میان قابل توجه است و تلاش می‌کنیم سهم این بخش به نحو مطلوب در نظر گرفته شود.

وزیر نیرو با انتقاد از اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت: به منظور مدیریت مصرف آب و افزایش راندمان بخش کشاورزی اقداماتی صورت گرفته اما در خور و آنطور که باید اثربخش نبوده است، باید با مصرف آب کمتر محصولات استراتژیک کشور و نیز محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر کشت و تولید شود.

وی با تاکید بر رعایت الگوی کشت متناسب با اقلیم و نیازها و شرایط کشور، تصریح کرد: باید بتوانیم با مدیریت مصرف و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری با آب کمتر محصول بیشتری تولید کنیم.

محرابیان در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت نیرو آب را در جهت اجرای سیاست‌های الگوی کشت توزیع می‌کند، افزود: امروز نظام‌های مصرف آب در دنیا از شیوه‌های نوینی بهره می‌برد، یکی از این شیوه‌ها آبیاری زیرسطحی است. در این روش میزان هدر رفت آب به حداقل ممکن می‌رسد، این مهم باید در راستای مدیریت مصرف آب انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آبیاری سطحی، قطره‌ای و تحت فشار بخش قابل توجهی از آب تبخیر و بخش قابل توجهی وارد زمین می‌شود، در این بین خاک به ارتفاع یک متر نمناک شده، بخش زیادی از این آب هدر می‌رود و فقط بخش اندکی از آن سهم تغذیه گیاه می‌شود.