مدل‌سازی مقادیر شفافیت آب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای
مدل‌سازی مقادیر شفافیت آب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای
مقادیر شفافیت آب (قابلیت رؤیت دیسک سشی) با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در خلیج ‏فارس و دریای عمان، توسط عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی مدل‌‏سازی شد. ‏

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، مقادیر شفافیت آب (قابلیت رؤیت دیسک سشی) با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در خلیج ‏فارس و دریای عمان، توسط عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی مدل‌‏سازی شد. ‏

کیوان کبیری در این خصوص گفت: آگاهی و داشتن ‏اطلاعات از شفافیت آب دریا برای حفظ سلامتی محیط زیست دریایی بسیار حیاتی است. لذا به ‏همین منظور روشی برای اندازه‌گیری این پارامتر با استفاده از داده‌های ماهواره سنجنده ‏Sentinel-۳ (OLCI)‎‏ برای دریا‌های جنوبی ایران (خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان) مدل‌سازی ‏و توسعه داده شد. ‏

وی درخصوص دلیل انتخاب این داده‌های ماهواره‌ای گفت: دلیل انتخاب این داده‌های ماهواره‌ای ‏در کنار جدید بودن، دسترسی آزاد و بدون هزینه به آن‌ها می‌باشد. با تجزیه و تحلیل این داده‌های ‏ماهواره‌ای در کنار اندازه‌گیری‌های میدانی انجام شده در قالب هشت گشت دریایی کاوشگر ‏خلیج فارس در این دریا‌ها، مدلی بومی و بهینه شده برای دریا‌های جنوبی ایران به منظور تخمین ‏مقادیر شفافیت آب‎ ‎توسعه داده شد. ‏

پژوهشگر این مقاله افزود: این مدل که بر پایه دو باند آبی و سبز این سنجنده است، نتایجی ‏دقیق‌تر و مؤثرتر از مدل‌های جهانی موجود به دست داد که در نهایت فرمولی دقیق برای تخمین ‏مقادیر‎ ‎قابلیت رؤیت دیسک سشی (‏Secchi disc depth‏) که نمایانگر شفافیت آب است در این ‏مناطق ارائه کرد. اهمیت این پژوهش در آن است که تغییرات در شفافیت آب دریا‌ها می‌تواند ‏اطلاعات زیادی درباره سلامت محیط‌های دریایی و تأثیر آلودگی‌های مختلف (اعم از طبیعی و یا با ‏منشأ انسانی) ارائه دهد.

این پژوهش به پایش و درک این تغییرات با استفاده از داده‌های ‏ماهواره‌ای که مناطق گسترده‌تری را پوشش می‌دهند و هزینه‌ بسیار کمتری نسبت به ‏اندازه‌گیری‌های سنتی میدانی در دریا‌ها دارند، کمک می‌کند‎. ‎‏ ‏

بر اساس نتایج این تحقیق، نوسانات سالانه مقادیر‎ ‎قابلیت رؤیت دیسک سشی‎ ‎در دریای عمان‎ ‎‏۵ تا ‏‏۱۸ متر می‌باشد که به طور مشخصی بیشتر از این نوسانات در خلیج فارس(۴-۱۲ متر) وتنگه ‏هرمز‎ ‎‏(۷-۱۰ متر) است‎. ‎‏ 

گفتنی است که این پژوهش مبنایی برای استفاده از داده‌‏‌های ماهواره‌ای به منظور نظارت بر کیفیت آب در این دریا‌های جنوبی ایران است و کمک می‌کند تا ‏این محیط‌های دریایی مهم را حفاظت و مدیریت کنیم. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای ‏ISI‏ در ‏مجله \\\”علوم محیطی و پژوهش آلودگی ها\\\” به چاپ رسیده است. ‏


https://link. springer.com/article/۱۰. ۱۰۰۷/s۱۱۳۵۶-۰۲۳-۲۷۶۲۵-۷‎