محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گونه جدید میکروبی معرفی کردند
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گونه جدید میکروبی معرفی کردند
محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی موفق به جداسازی و شناسایی کامل یک گونه جدید میکروبی از جنس مارینوباکتر شدند.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی موفق به جداسازی و شناسایی کامل یک گونه جدید میکروبی از جنس مارینوباکتر (Marinobacter) شدند.

کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم های متفاوت، از نظر دستیابی به سویه های ارزشمند میکربی دارای پتانسیل فراوانی است. میکروارگانیسم های نمک دوست که زیرمجموعه ای از میکروارگانیسم های افراطی پسند یا اکسترموفیل محسوب می شوند، از میکروارگانیسم هایی هستند که به علت ویژگی های فیزیولوژیک، کاربردهای بیوتکنولوژیک فراوانی دارند و در صنایع مختلف می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند.

در پژوهشی که شکوفه رفیعیان و همکارانش برای بررسی جمعیت میکربی نمک دوست دریاچه اینچه برون واقع در استان گلستان انجام دادند، سویه جدیدی از جنس Marinobacter و خانواده Marinobacteraceae کشف شد که پس از مطالعات پلی فازیک به عنوان گونه ای جدید Marinobacter iranensis به جامعه علمی معرفی شد.

این سویه که معرفی آن در مجله IJSEM به چاپ رسیده است، در کاتالوگ بانک میکروارگانیسم ها با شماره دسترسی IBRC-M ۱۱۰۲۳ ثبت و قابل ارائه به محققان است.

لینک دسترسی به مقاله: https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/۱۰.۱۰۹۹/ijsem.۰.۰۰۶۰۸۳

ژنتیک