محققان دانشگاه تهران: فعالیت ورزشی از پیشرفت بیماری MS جلوگیری می‌کند
محققان دانشگاه تهران: فعالیت ورزشی از پیشرفت بیماری MS جلوگیری می‌کند
پژوهشگران دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران در نتیجه تحقیقات خود نشان دادند که فعالیت ورزشی منظم می‌تواند از پیشرفت بیماری MS جلوگیری کند.
به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، در پژوهش توسعه‌ای محققان علوم ورزشی که زیر نظر محمدرضا کردی، استاد دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران انجام شد، تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر روی مدل حیوانی بیماری MS در دو فاز تأثیر پیشگیرانه (preconditioning) و درمانی (postconditioning) مورد بررسی قرار گرفت.

در فاز پیشگیرانه، موش‌ها ابتدا به مدت ۴ هفته دو نوع فعالیت ورزشی اختیاری و اجباری را انجام دادند؛ سپس القای بیماری MS انجام شد. در فاز درمانی ابتدا القای بیماری انجام و سپس موش‌ها به مدت چهار هفته دو نوع فعالیت ورزشی اختیاری و اجباری را انجام دادند. سپس در روز ۳۰ پس از القا (دوره مزمن بیماری MS) موش‌ها تشریح و بافت مغز و نخاع آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی‌ها نشان داد که فعالیت ورزشی منظم می‌تواند با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، کاهش نفوذ سلول‌های ایمنی به داخل CNS کاهش تخریب سد خونی- مغزی و جلوگیری از تخریب غلاف میلین با کاهش بیان ژن‌های درگیر در تخریب غلاف میلین، شدت بیماری را در دوره مزمن بیماری MS کاهش دهد.

نتایج حاصل از این پژوهش در چندین ژورنال داخلی و بین‌المللی معتبر از جمله neuroscience letter و journal of neuroimmunology منتشر شده است.