لزوم رعایت ضوابط قانونی در واگذاری دوکاروانسرا سمنان
لزوم رعایت ضوابط قانونی در واگذاری دوکاروانسرا سمنان
پیرو انتشار خبرهایی مبنی بر فروش کاروانسراهای ثبت جهانی انوشیروانی (سنگی) و شاه عباسی (آجری) آهوان شهرستان سمنان توسط ستاد اجرایی فرمان امام، میراث فرهنگی پاسخ داد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اعلام کرد: تغییر مالکیت یک بنا منافاتی با ثبت ملی یا جهانی آن ندارد و مالک جدید موظف است تمامی ضوابط میراث‌فرهنگی را در این بنا رعایت کند.

کاروانسراهای سنگی و آجری آهوان شهرستان سمنان پس از اخذ تعهدات قانونی لازم از خریدار و سرمایه‌گذار ذی‌صلاح واگذار خواهد شد و نظارت بر مرمت این بنا در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان قرار می‌گیرد.

در تعهدات فروش این دو کاروانسرا به بخش خصوصی این نکته مهم صراحتاً ذکر شده است که این دو کاروانسرا پس از فروش باید طبق ضوابط ثبت‌جهانی، تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان مرمت و احیا شود و با کاربری کاروانسرا به بهره‌برداری برسد.