فعالیت نخستین شرکت دارو و فرآورده‌های پیشرفته غرب کشور در دانشگاه رازی
فعالیت نخستین شرکت دارو و فرآورده‌های پیشرفته غرب کشور در دانشگاه رازی
۲۷ محصول دانش‌بنیان توسط شرکت دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان غرب کشور در دانشگاه رازی به تولید رسید.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، نخستین شرکت حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان غرب کشور در مرکز رشد دانشگاه رازی فعال است.

این شرکت با مدیریت هادی چراغی، عضو هیئت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشگاه رازی فعالیت می‌کند و تاکنون ۲۷ محصول دانش بنیان تولید کرده است که بخشی از آن به خارج از کشور صادر می‌شود.