فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان ۱۴۰۱ تمدید شد
فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان ۱۴۰۱ تمدید شد

به‌گزارش تیکنا، نظر به مصادف بودن مهلت تحویل تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۱ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان مالیاتی به‌منظور فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنها، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ تمدید شد. بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات […]

به‌گزارش تیکنا، نظر به مصادف بودن مهلت تحویل تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۱ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان مالیاتی به‌منظور فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنها، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر شده است تا ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز شنبه، بیست و ششم فروردین‌ماه امسال تسلیم کنند، امکان برخورداری ۱۰۰ درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای آنها فراهم آورند.

انتهای پیام/