فرصت‌های پارک فناوری پردیس در سطح جهانی است/تمرکز بر گسترش بازار صادرات پارک
فرصت‌های پارک فناوری پردیس در سطح جهانی است/تمرکز بر گسترش بازار صادرات پارک
دهقانی گفت: از نظر علم و فناوری، انگیزه و فرصت های پارک پردیس در سطح جهانی است باید به بزرگ تر شدن بازارهای آن، رونق جریان های مالی خوب و نیز بازار صادرات این پارک تمرکز ویژه شود.

به گزارش خبرنگار گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در بیست و یکمین احساس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس که هم اکنون در محل این پارک در حال برگزاری است، گفت: باید به افتخار تمام کسانی که درخت توانمند فناوری در پارک پردیس را بارور کردند، ایستاد.

وی افزود: این زیست بوم یکی از پرافتخارترین زیست بوم های علم و فناوری در جهان با دارا بودن ۸ هزار متخصص ویژه و درآمد ۴۹ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که همه این‌ها امید بخش است.

دهقانی گفت: از نظر علم و فناوری، انگیزه و فرصت های پارک پردیس در سطح جهانی است باید به بزرگ تر شدن بازارهای آن، رونق جریان های مالی خوب و نیز بازار صادرات این پارک تمرکز ویژه شود.