فردا در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شد
فردا در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شد
در پی حادثه تروریستی کرمان، هیئت دولت فردا پنج شنبه ۱۴ دیماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، در پی حادثه تروریستی کرمان، هیئت دولت فردا را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

ادامه دارد