عینی زاده مسئول ستاد مردمی” احزاب، ائتلاف ها و تَشکل های سیاسی و اجتماعی شد
عینی زاده مسئول ستاد مردمی” احزاب، ائتلاف ها و تَشکل های سیاسی و اجتماعی شد
طی حکمی یوسف عینی زاده مسئول ستاد مردمی" احزاب ، ائتلاف ها و تَشکل های سیاسی و اجتماعی" در ستاد های مردمی و حامیان سعید جلیلی منصوب شد.

به گزارش تیکنا، یوسف عینی زاده دبیرکل ائتلاف های سراسری جاهد و رئیس ستادهای مستقل اصولگرایی کشور، ضمن حمایت قاطع خویش و مجموعه های همراه، از نمایندگان جبهه انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طی حکمی از طرف مسئول ستادهای مردمی دکتر سعید جلیلی، به عنوان مسئول ستاد، جذب و هماهنگی احزاب، ائتلاف ها و تَشکُّل های سیاسی و اجتماعی و… ، منصوب شدند.

انتهای پیام/