عکس دقیق و نزدیک از زباله فضایی
عکس دقیق و نزدیک از زباله فضایی
عکسی جدید یک زباله فضایی قدیمی را از فاصله ۵۰ متری نشان می دهد که در مدار زمین شناور است.

به گزارش تیکنا و به نقل از اسپیس، این زباله بوستر بالایی موشک ژاپنی است که در سال ۲۰۰۹ میلادی برای ارسال ماهواره رصد زمین به فضا رفت. ماهواره ADRA-J که توسط شرکت ژاپنی آسترواسکیل طراحی شده تا به این زباله فضایی غیر قابل کنترل نزدیک شود و آن را مطالعه کند، در ۲۳ می نیز تصویری از نزدیک از آن را ثبت کرده است.

تصاویر و داده های به دست آمده طی بررسی های انجام شده وضعیت ماهواره مرده را ثبت می کند از جمله آنکه ساختار زباله مذکور پس از سال ها شناور شدن در محیط نامتناسب فضایی همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این ماهواره سیگنال های جی پی اس را به زمین منتقل نمی کند، بنابراین ماهوارهADRA-J با نزدیک شدن به ماهواره، عکاسی از آن و احتمالا حذف آن از مدارزمین در آینده، نشان می دهد فناوری های مربوط به سرویس های مداری را می توان برای فعالیت هایی مانند نگهداری از ماهواه ها یا گرفتن و از مدار خارج کردن زباله ها به کار گرفت.

ماهواره مذکور در ۱۸ فوریه سال جاری میلادی به مدار زمین ارسال شد. این ابزار ۱۵۰ کیلوگرمی تا آوریل سال جاری در چندصدمتری هدف خود یا همان بوستر بالایی موشک H-۲A مانورهایی انجام داد.