طرح دستیار فناوری کلید افزایش مهارت دانشجویان است
طرح دستیار فناوری کلید افزایش مهارت دانشجویان است
معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: طرح دستیار فناوری کلید افزایش مهارت دانشجویان است، چراکه دانشجویان در دوره تحصیل، اطلاعات آکادمیک و دانشگاهی دارند و در دوره فراغت از تحصیل در کار مهارتی، دچار ضعف هستند.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، علی اسماعیلی در گفت و گویی ضمن اشاره به اینکه دوره دستیار فناوری، بیشتر جنبه کارآموزی دارد، افزود: دانشجویان با شرکت در یک دوره ۶ ماه، کار صنعتی را از نزدیک لمس می‌کنند و می توانند اطلاعات خود را به صورت عملی بیشتر محک بزنند.

وی ادامه داد: برای تشویق دانشجویان به کسب و کارهای دانش‌بنیان، در این طرح به دانشجویان کاردانی و کارشناسی ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال، دانشجویان کارشناسی ارشد ۲۰ میلیون ریال و دانشجویان دکتری ۳۰ میلیون ریال حمایت مالی پرداخت می‌شود.

معاون پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به اینکه دانشجویان و شرکت ها برای ثبت اطلاعات خود باید به آدرس Parkintern.ir مراجعه کنند، اظهار کرد: طرح حاضر تحت عنوان طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت ۲ نهاد دانشگاه و پارک های علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است تا دانشجویان مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند.

او به موضوع آغاز ثبت نام دوره دوم طرح دستیار فناوری اشاره و بیان کرد: دانشجویانی که در دوره قبل این طرح شرکت کردند، پس از پایان دوره مقرر، گواهی رسمی دستیاران فناوری و حضور در این طرح به آنها اعطا شده است.

اسماعیلی گفت: سعی ما بر این است تا با جبران نقاط ضعف بتوانیم نقاط قوّت را افزایش دهیم و این در حالی است که از نقاط قوّت این طرح می‌توان به کاهش هزینه‌های شرکت در جذب نیرو، ایجاد روحیه و انگیزه اشتغال در جامعه دانشجو، مشارکت دانشجویان دکتری و فرصت شناخت مناسب دانشجویان قبل استخدام و آماده شدن برای حضور در شرکت ها است.