ضرورت افزایش ایمنی بیمارستان‌های پایتخت
ضرورت افزایش ایمنی بیمارستان‌های پایتخت
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن تاکید بر بررسی وضعیت ایمنی فعلی مراکز درمانی پایتخت بر ضرورت افزایش ایمنی این مراکز تاکید کرد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، علی نصیری روز سه‌شنبه در نشست ارزیابی و ایمن‌سازی بیمارستان‌های شهر تهران بر ضرورت تدوین یک برنامه منسجم برای تامین ایمنی مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: برخی از مراکز درمانی در اولویت رفع ناایمنی قرار دارد.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست کمک به ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها و افزایش هماهنگی‌هاست البته که برخی از مراکز درمانی در اولویت قرار دارند و مشکلات شان رفع شود و در نتیجه با یک برنامه منسجم باید در این زمینه اقدام کرد.

نصیری افزود: باید به سمت شناخت وضع موجود، بررسی تعداد بیمارستان‌ها، بررسی فضای سازه‌ای، شناخت کمبودها، بررسی مسایل در زمان بحران، ایجاد ساختارهای جدید و چگونگی ایجاد آن و افزایش ایمنی ساختارها و زیرساخت‌های موجود حرکت کرد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان‌ها، بررسی تاثیرات حوادث ثانویه بر وضعیت بیمارستان‌ها، بررسی استانداردها، تعیین تیم‌های ارزیابی فرابیمارستانی، توجه به ایمنی اجزای غیر سازه‌ای، پیگیری مشکلات و نقایص مربوط به برق بیمارستان‌ها، توجه به ایمنی دربرابر حریق، تقسیم کار و تعیین تکلیف مخازن آب اضطراری شهر تهران موضوعاتی دیگری بود که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جلسه به آنها اشاره کرد.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست گزارش بررسی وضعیت ایمنی بیمارستان‌های شهر تهران را تشریح کرد.

اسماعیل سلیمی گفت: در طرح ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه شهر تهران تمرکز ما بر روی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است و باید به وضعیت آنها رسیدگی شود و درباره برخی از آنها اقدام عاجل صورت گیرد.

وی افزود: بر اساس نتایج ارزیابی ایمنی مراکز درمانی یکی از مشکلات ما این است که شناسنامه فنی ساختمان ها ضعیف است و رفع این مشکل نیاز به ارزیابی دارد و باید مدارک مورد بررسی محتوایی قرار گیرد.

اتصال بیمارستان‌های شهر تهران به سامانه هشدار سریع، بررسی وضعیت بیمارستان‌ها در برابر مخاطره سیلاب، اقدامات ضروری برای مقابله با بحران‌های احتمالی، نصب مخازن آب اضطراری در بیمارستان‌های منتخب و چالش‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از نظر HSE شامل چالش‌های فنی، مدیریتی در کنار مجوزها و استانداردها، موضوعاتی دیگری بود که وی به آنها اشاره کرد.

کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در این نشست به بررسی اهمیت ایمنی مراکز درمانی، اقدامات انجام شده از سوی سازمان آتش‌نشانی، استعلام‌ها، فرایند انجام کار، اهمیت موضوع، برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات مربوط به ایمنی پرداخت.

حمیدرضا خانکه، معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در ادامه این نشست در سخنانی تاکید کرد: بیمارستان مجموعه‌ای پیچیده و گران و شاخص توسعه در کشور است در نتیجه سرپا بودن آن نماد آرامش است.

نشست ارزیابی و ایمن‌سازی بیمارستان‌های شهر تهران با هدف بررسی وضعیت ارزیابی ایمنی مراکز درمانی، شناخت چالش‌ها و بررسی راهکارها با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از نمایندگان بیمارستان‌های شهر تهران، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.