صدور ۲ میلیون کد صحت برای مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان داخلی و خارجی
صدور ۲ میلیون کد صحت برای مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان داخلی و خارجی
داداش پور گفت: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیکی و هوشمند، برای بیش از ۲ میلیون مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان داخل، خارج و بین‌الملل کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی صادر شد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، «هاشم داداش‌پور» رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیکی و هوشمند، برای بیش از ۲ میلیون مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان داخل، خارج و بین‌الملل کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی صادر شد.

وی افزود: این سازمان از سال ۱۳۹۸ با هدف تحقق دولت الکترونیک، صیانت از اعتبار و اصالت مدارک تحصیلی رسمی اقدام به صدور کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی برای همه مدارک تحصیلی کرده است. این اقدام تداوم نقشه راه دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند در زمینه مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی قلمداد می‌شود.

به گفته داداش پور، در راستای تحقق دولت الکترونیک و با هدف حذف دانشنامه فیزیکی و صدور الکترونیکی مدارک و جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی، همه دانشگاه‌ها ملزم هستند ضمن ثبت مستندهای دانشجویان در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)، نسبت به اخذ کد صحت ۲۰ رقمی برای صدور تائیدیه تحصیلی و دانشنامه اقدام کنند.