شورای نگهبان طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را تایید کرد
شورای نگهبان طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد که این شورا، طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است.

به گزارش گروه سیاسی تیکنا، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در فضای مجازی از تایید طرح «حمایت از گزارشگران فساد» در شورای نگهبان خبر داد.

طحان نظیف در این باره نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».