شهرداری تهران در موضوع ترمیم حقوق تابع قانون بوده است
شهرداری تهران در موضوع ترمیم حقوق تابع قانون بوده است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در موضوع ترمیم حقوق، تا به این لحظه طبق شرایطی که بخشنامه به دلیل رأی دیوان در آن قرار گرفته، شهرداری تهران در مسیر تعهد به قانون حرکت کرده است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بخشنامه مربوط به ترمیم حقوق کارکنان گفت: شهرداری تهران و شورای شهر در این اصل که حامی حقوق کارکنان خدوم شهرداری تهران باشند و هر خدمتی از دستشان بر می‌آید برای کارکنان بی هیچ منّتی و حسب وظیفه انجام بدهند، همدل، همراه، هماهنگ و همصدا هستند.

وی با بیان این که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان استخدامی و اداری کشور، بخشنامه جدیدی نیاز است تا مانع قانونی و ابهام ایجاد شده رفع گردد، اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری تهران در تبعیت از قانون، به هر بخشنامه‌ای که در این زمینه صادر شود متعهد خواهند بود.

سروری خاطرنشان کرد: در موضوع ترمیم حقوق، تا به این لحظه، طبق شرایطی که بخشنامه به دلیل رأی دیوان در آن قرار گرفته، شهرداری تهران در مسیر تعهد به قانون حرکت کرده است؛ به این معنا که پس از ابلاغ بخشنامه، شهرداری اقدام به صدور احکام افزایش حقوق کارکنان کرد اما به محض صدور رأی دیوان و ابهامات قانونی ایجاد شده، برای رعایت قانون منتظر اعلام نظر نهایی دولت محترم است.