شهادت بیش از ۱۰ هزار کودک و ۷ هزار زن در غزه به دست اشغالگران
شهادت بیش از ۱۰ هزار کودک و ۷ هزار زن در غزه به دست اشغالگران
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد: اشغالگران ۱۹۴۴ کشتار در غزه مرتکب شدند که بر اثر آن ۳۰۲۱۰ نفر شهید و مفقود شده اند.

به گزارش گروه بین الملل تیکنا، به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد: اشغالگران ۱۹۴۴ کشتار در غزه مرتکب شدند که بر اثر آن ۳۰۲۱۰ نفر شهید و مفقود شده اند.

همچنین دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه به شهادت بیش از ۱۰ هزار کودک و هفت هزار زن از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه اشاره کرد.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه بیان کرد: ۳۲۶ نفر از کادر درمانی و ۴۵ نفر از نیروهای خدمات شهری شهید شده اند.

همچین این دفتر از شهادت ۱۱۲ خبرنگار از آغاز حمله خبر داد.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه همچنین از زخمی شدن ۵۹۱۶۷ نفر از ابتدای جنگ خبر داد که ۶ هزار نفر به سفر درمانی خارج از غزه نیاز دارند.