سهمیه آرد نانوایی‌ها براساس میزان مصرف‌ تعیین می‌شود
سهمیه آرد نانوایی‌ها براساس میزان مصرف‌ تعیین می‌شود
وزیر کشور در واکنش به ادعای محدودیت عرضه نان در نانوایی‌ها گفت: سهمیه آرد نانوایی‌ها براساس میزان مصرف‌شان ارزیابی و به آنها داده می‌شود.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در واکنش به ادعای محدودیت عرضه نان در نانوایی‌ها اظهار داشت: سهمیه آرد نانوایی‌ها براساس میزان مصرف‌شان ارزیابی و به آنها داده می‌شود.

 

ادامه دارد..