ساخت و سازهای ضلع شمالی باغ گیاه شناسی قانونی است
ساخت و سازهای ضلع شمالی باغ گیاه شناسی قانونی است
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در واکنش به ساخت و سازهای بند تعاون ارتش در ضلع شمالی باغ گیاه شناسی اعلام کرد: این ساخت و سازها کاملا قانونی است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی مطلبی توضیحاتی را در مرود ساخت و ساز‌های بنیاد تعاون ارتش در فاصله نسبت به حد شمالی باغ گیاه شناسی ارائه کرد.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ساخت‌وساز‌های بتاجا در فواصل حد شمالی باغ گیاه‌شناسی، درواقع عملیات عمرانی در اراضی ملکی ۵۲۰ هکتاری موسوم‌به میدان تیر ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است آمده: این اقدامات بر براساس توافقات فی‌مابین شهرداری تهران و بنیاد تعاون ارتش در بیش از دو دهه پیش، قدرالسهم ارتش ۵/۳۱ % درصد، معادل: ۱۶۱ هکتار و قدرالسهم شهرداری ۵/۶۸% درصد، معادل: ۳۵۰ هکتار تعیین و بر آن اساس تمامی سرانه‌ها و معابر و خدمات شهری از محل اراضی مورد واگذاری ارتش تأمین و من‌جمله دریاچه خلیج‌فارس نیز در آن اراضی مورد واگذاری احداث شده و مبتنی‌بر چنان توافقی، مجوز ساخت و ساز در محدوده اراضی محل بحث برای ارتش به استناد بند ۱۳ صورتجلسه ۴۷۸ کمیسیون ماده (۵) مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ مورد تصویب و موافقت قرارگرفته است.

این معاونت افزود: خاطرنشان می‌سازد مصوبه مورخه‌ی ۲۲/۰۶/۱۳۸۹ کمیسیون ماده (۵) شهر تهران و همچنین سایر مصوبات مربوطه قبل از آن، باحضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همه اعضاء آن کمیسیون صادر شده و نمایندگان آن دو دستگاه اجرایی به‌عنوان “موافق” صورتجلسه مذکور را تأیید و امضاء نموده‌اند. همچنین بند ۱۶-۲۹ ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران ابلاغ شده در سال ۱۳۹۱، بررعایت مفاد مصوبات صدرالاشاره تأکید و ابرام نموده است.
در بخش دیگری از توضیحات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آمده: همچنین موضوع حریم باغ گیاه‌شناسی در تنظیم مصوبه صدر‌الذکر مورد توجه و لحاظ بوده است و نقشه‌های ساخت و ساز پرونده‌های بتاجا باملحوظ داشتن حریم موصوف صادر شده و علاوه‌بر آن فاصله جنوبی‌ترین ساختمان و برج در حال احداث پهنه D آن پروژه با دیوار شمالی باغ گیاه‌شناسی بالغ‌بر نود (۹۰) متر است و پروژه مذکور صرفاً از یک جهت و با فاصله قابل‌توجه و علاوه‌بر آن، با حائل قرارگرفتن یک معبر ۲۰ متری با آن باغ مجاورت دارد.
معاونت شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرده: نظر به حضور و اعلام نظر موافق نماینده سازمان میراث فرهنگی و وزارت جهادکشاورزی در همگی جلسات و مصوبات کمیسیون ماده پنج و تقدم مصوبه کمیسیون (سال ۱۳۸۹) نسبت‌به تاریخ ثبت آن اثر (سال ۱۳۹۵)، اقدام متأخر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۵ در جهت ثبت آن اثر، نسبت‌به زمان صدور تصمیمات مهمّ و بالادستی مذکور، پس از حصول توافقات و صدور مصوبه کمیسیون ماده (۵) و صدور پروانه ساختمانی، ازلحاظ حقوقی و اداری تأثیری در مبانی آن توافقات و مصوبات ایجاد نمی‌نموده است.

معاونت شهرسازی در ادامه توضیخات خود آورده: لازم به ذکر است صدور پروانه ساختمانی با تعداد طبقات پیش بینی شده در پروانه‌های متعلق به بتاجا، برابر ضوابط و مقررات وقت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کاملاً مجاز و قانونی بوده و پروانه‌های صادره دارای حق قانونی بوده و شهرداری تهران صرفاً بنابر درخواست مالک و یا ابلاغ حکم از سوی مراجع قضائی مبنی بر الزام شهرداری به ابطال و یا اصلاح پروانه ساختمانی صادره امکان انجام فرآیند اصلاح پروانه را داشته که اقدام برخی اشخاص مدعی و معترض نسبت‌به اجرای آن پروژه نیز سابقاً با قرار عدم استماع از سوی دیوان عدالت اداری مواجه شده است.

در پایان توضیحات این معاونت ذکر شده: بنابر مراتب، پروانه‌های ساختمانی صادره جهت اراضی موصوف، براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بوده و شهرداری تهران طبق قوانین موضوعه کشور و حقوق مکتسبه بتاجا، اختیاری در ابطال و یا حتی اصلاح آن نداشته و ندارد.